Privacy Policy

injeregio.nl neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. Wij verwerken de door u ingevulde gegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website, diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor afnemers (derden). Dat zorgt ervoor dat onze afnemers contact met u kunnen opnemen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor hun handelen omtrent uw persoonsgegevens.

Heeft u een vraag of opmerking? Neem dan gerust contact met ons op. Hieronder vindt u onze contactgegevens.

injeregio.nl
Bothaplein 6
6814AJ Arnhem
E-mail: info@injeregio.nl

Welke data we verzamelen en waarom

injeregio.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

U in contact brengen met een bedrijf kan alleen wanneer we over een minimale hoeveelheid persoonsgegevens beschikken. De bedrijven hebben die informatie nodig om met u contact op te nemen. Bij het gebruik van onze diensten, gaan we ervan uit dat u dit begrijpt en de verwerking van persoonsgegevens goedkeurt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en Achternaam
We houden van persoonlijke dienstverlening. Met deze gegevens kunnen bedrijven een persoonlijke benadering toepassen.

E-mailadres, Telefoonnummer
Bedrijven dienen contact op te kunnen nemen voor het maken van een afspraak. Dit zal per e-mail of telefonisch gedaan worden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@injeregio.nl.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  • De persoonsgegevens die door ons worden beheerd, zijn beveiligd met een wachtwoord en (daar waar mogelijk) met tweestapsverificatie.
  • De WordPress website is beveiligd met een wachtwoord. Plugins en WordPress worden periodiek geüpdatet.
  • De website is voorzien van een Login Lockdown ter voorkoming van geautomatiseerde aanvallen.