Gebruikersvoorwaarden

injeregio.nl beheert deze website waar de gebruiker de dienst wordt aangeboden om contact aan te vragen met regionale bedrijven. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de inhoud en het gebruik van deze website. Door het bezoeken van de website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Persoonsgegevens

Wanneer u via de formulieren op deze website contact aanvraagt voor een bepaalde dienst, dan ontstaat er een overeenkomst tussen u en injeregio.nl. Wij hebben dan de plicht om u in contact te brengen met een geselecteerd bedrijf.

Om dat te kunnen doen, hebben we uw persoonsgegevens nodig. Dat zijn de gegevens die u invult in het formulier. Wij behandelen ze met de grootst mogelijke zorg en zullen ze voor geen enkel ander doel inzetten dan de uitvoering van haar dienst.

Lees de volledige Privacy Policy.

Geen garanties

injeregio.nl probeert deelnemers en aanvragers van producten en/of diensten via haar website bij elkaar te brengen. Wij hebben slechts een faciliterende rol bij het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Wij geven geen garanties ten aanzien van de (kwaliteit van) geleverde diensten en/of werkzaamheden en zijn niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade. Ook bent u zelf verantwoordelijk voor het vastleggen van goede en duidelijke afspraken met degene die uw eventuele opdracht gaat uitvoeren.

Disclaimer

Wij bieden geen garanties over de juistheid of volledigheid van de inhoud van deze website. Deze website en de materialen, informatie, diensten en producten op deze website inclusief, zonder beperking, tekst, afbeeldingen en links worden verstrekt zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. Voor zover toegestaan volgens het toepasselijk recht, verwerpen wij alle garanties, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot, impliciete garanties betreffende verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, vrijheid van computervirussen en garanties die voorvloeien uit de verkoop of prestaties. We bieden geen garantie dat de functies van de website ononderbroken of foutloos zullen zijn, deze gebreken zullen indien nodig gecorrigeerd worden.

Ook bieden we geen garantie dat de website of server, die de website beschikbaar maakt, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. We bieden geen garanties met betrekking tot het gebruik van de materialen op deze website in termen van hun volledigheid, juistheid, nauwkeurigheid, geschiktheid, nut, tijdigheid, betrouwbaarheid of anderszins. In aanvulling op het bovenstaande, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, bent u (en niet wij) verantwoordelijk voor de volledige kosten van al het noodzakelijke onderhoud, reparatie of correctie voortvloeiend hier uit.

Wijzigingen gebruiksvoorwaarden

injeregio.nl behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden aan te passen. Wij adviseren u daarom regelmatig op deze pagina te kijken voor eventuele veranderingen die zijn doorgevoerd. Deze gebruikersvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 27 mei 2020.